Darowizny

Darowiznę może wpłacić każda osoba, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, także z zagranicy. Przekazaną Fundacji darowiznę można odliczyć od podatku. Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).
Wystarczy dokonać przelewu bankowego bezpośrednio na konto Fundacji
Fundacja Koniczynka, Wandy 63/3, 41-500 Chorzów
nr rachunków odbiorcy: 66 1050 1243 1000 0090 8019 2827
tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe Fundacji

Jeżeli chcesz przekazać darowiznę na rzecz konkretnego podopiecznego. Należy wyszukasz go w bazie podopiecznych wpisując jego Imię i Nazwisko i na jego stronie znajdują się dokładne dane do wpłaty