RODO i OPP

RODO :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA KONICZYNKA z siedzibą w Chorzowie przy ul. Wandy 63/3

2) Informacje dotyczące ochrony danych w FUNDACJA KONICZYNKA z siedzibą w Chorzowie przy ul. Wandy 63/3 można uzyskać pod numerem tel. +48 32 2413679 lub email: biuro@fundacja-koniczynka.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia dokumentów sprzedaży na podstawie art. 6 ust 1 pkt a

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat,

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

OPP :

Odliczanie darowizn przekazywanych dla Fundacji działających na cele OPP:

1. Darowizna musi być przekazana organizacjom określonym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie– art. 3 ust. 2 czyli między innymi FUNDACJOM

2. PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie chodzi o to, iż darowizna musi być przekazana na cele określone w art. 4 wskazanej ustawy, – przykładowo m.in. zadania w zakresie pomocy społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania patologiom społecznym, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; – większość tych zapisów mamy w statucie i zgodnie z tym działa Fundacja.
Przekładając na język bardziej ludzi – chodzi o to, że prawo do otrzymywania darowizn oraz równocześnie możliwość odliczana darowizn dla darczyńcy (zgodnie z odrębnymi przepisami nie więcej niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu dla osoby fizycznej) nie mają tylko jednostki OPP, ale również FUNDACJE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Podsumowując darowizna na rzecz fundacji, nawet nie będącej organizacją uznaną za organizację pożytku publicznego, ale wykorzystująca darowizny na cele określone art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zarówno przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników od osób prawnych.
Statusu organizacji pożytku publicznego dotyczy tylko kwot przekazanego 1 % podatku należnego.