POTRZEBUJESZ POMOCY?

Zapraszamy do współpracy z naszą fundacją.

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY:

Napisz do nas na adres:
FUNDACJA KONICZYNKA
ul. Wandy 63/3, 41-500 Chorzów
lub e-mail: biuro@fundacja-koniczynka.pl

Udzielamy pomocy dzieciom i osobom chorym, niepełnosprawnym lub dzieciom w innej trudnej sytuacji życiowej, dofinasowuje rehabilitację, leczenia, zakup lekarstw, zabiegi,operacje, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, itd.

Aby otrzymać pomoc należy przesłać dokumenty:

  • Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (pobierz tutaj)
  • apel o pomoc – historia dziecka z opisem jaka pomoc jest potrzebna
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli posiada) lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę
  • zdjęcia dziecka/osoby chorej

Po uzyskaniu wszystkich informacji podejmowana jest decyzja o przyznaniu lub odmowie udzielenia pomocy. Osoby, które się zakwalifikują do pomocy otrzymują decyzję drogą listowną zaraz po tym podpisywana zostaje umowa na mocy której osoba zgłaszająca zostaje podopiecznym Fundacji Koniczynka.