Wsparcie rzeczowe

Fundacja organizuje również pomoc rzeczową dla swoich podopiecznych poprzez wszelkiego rodzaju pomoc materialną Przekazujemy dzieciom potrzebną żywność, słodycze, książki, pomoce edukacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, środki chemiczne gospodarstwa domowego, odzieży, artykułów szkolnych lub innych. Dary rzeczowe kierujemy również do domów dziecka oraz placówek leczniczych i opiekuńczych.