PODZIĘKOWANIA

Zarząd Fundacji Koniczynka w imieniu wszystkich naszych podopiecznych, a także wolontariuszy, pracowników i swoim własnym  serdecznie dziękuje Darczyńcom, wszystkim Ludziom bardzo wielkiego serca za bezinteresowną pomoc każdego dnia wspierając nas w walce o zdrowie i życie naszych wszystkich Podopiecznych.

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu, nasza wspólna praca ma sens!

"Żeby naprawdę dobro było dobrem, musi ono nim być w głębi naszych serc"                                                                                                           

                                                                                             Jan  Jakub  Roussean