WSPOMAGANE PLACÓWKI

HOSPICJUM DLA OSÓB STARSZYCH W CHORZOWIE

DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI W ŁODZI

ZESPÓŁ PLACÓWEK IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO „KAMYK” W KIELCACH  DOM DZIECKA W BISKUPICACH

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CHORZOWIE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA-SOCJOTERAPEUTYCZNA „POD MYCHĄ” W CHORZOWIE

OŚRODEK DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH PCK W CHORZOWIE

 

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DOM DLA DZIECI „MIESZKO” W RZESZOWIE

OŚRODEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP W GLIWICACH

DOM DZIECKA ” ZAKĄTEK ” W KATOWICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CHORZOWIE

DOM (SPOKOJNEJ STAROŚCI) POMOCY SPOŁECZNEJ „NADZIEJA” W CHORZOWIE

CHORZOWSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „NIEZAPOMINAJKA” W OŻAROWICACH

CENTRUM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY „PRZYSTAŃ” W PSZCZYNIE

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. ŚW. LUDWIKI W KRAKOWIE

CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI WE WROCŁAWIU

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 15 DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH W WARSZAWIE

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „TĘCZA” W KUTNIE

WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

OŚRODEK ADAPTACYJNY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

OŚRODEK DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH „REPUBLIKA” W CHORZOWIE

 

DOM SAMOTNEJ MATKI I DZIECKA SCHRONISKO PCK W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

CENTRUM „USKRZYDLIJ DZIECIAKI” W CHORZOWIE

  CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  W LUBLIŃCU

DOM DZIECKA „STANICA” W KATOWICACH

                                  DOM SAMOTNEJ MATKI I DZIECKA „DAR ŻYCIA” W KOSZALINIE

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH „NADZIEJA”  W MYSŁOWICACH

                  PLACÓWEK ADMINISTRACYJNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SĄCZU

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA „ DOM IM.KORCZAKA” W GDAŃSKU

DOM DZIECKA W ZABRZU

ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH „MŁODY LAS”  W   TORUNIU

                                       DOM DZIECKA „SZANSA DLA DZIECKA” W STOLARZOWICACH 

                                                    DOM DZIECKA  IM.DOMINIKA SAVIO W SARNOWIE

DOM DZIECKA „DOM ŻYCIA I NADZIEI IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO” W CZĘSTOCHOWIE


                                                                DOM MATKI I DZIECKA W GDAŃSKU

                                                   ZESPÓŁ SZKÓL SPECJALNYCH NR 8 W TYCHACH

                           MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII DLA DZIECI WE WAŁBRZYCHU


DOM DZIECKA W CHORZOWIE