MateuszekWojewództwo: Śląskie
Urodzony: 03.05.2018 roku
Diagnoza: Zespół Aperta (kraniostynostoza, dysmorfia twarzoczaszki, rozszczep podniebienia, palcozrosty u stóp i u rączek), zwężenie nozdrzy tylnych, ubytek przegrody międzykomorowej serca, hemodynamicznie istotny, wymagający leczenia farmakologicznego, hipoplazja ciała modzelowatego.
Cel zbiórki: zebranie kwoty 2400 zł co miesiąc na opłacenie fizjoterapii, terapii logopedycznej, pedagogicznej oraz filtrów i rurek tracheostomijnych. Pilne zebranie kwoty 50 tyś zł na kolejną operację usprawniania dłoni, polegający na wyprostowaniu skrzywionych kciuków. Operacja ta pozwoli na doskonalszy chwyt dłonią..

Mateuszek przyszedł na świat w 2018r. Chłopczyk od drugiej doby swojego życia przebywał w Klinice Patologii Noworodka. Jako 5 miesięczne niemowlę został przyjęty do Domu Małego Dziecka w Gliwicach, prowadzonego przez Siostry Zakonne. 21.05.2018r wykonano zabieg tracheostomii ze względu na zaburzenia oddychania z powodu nieprawidłowej budowy twarzoczaszki. Rurka tracheo będzie utrzymana u Mateuszka do czasu przeprowadzenia zabiegów neurochirurgicznych. Jest wymieniana co 3 tygodnie. Maluszek urodził się z rzadką wadą genetyczną, tzw. Zespołem Aperta. W ostatnim czasie Mateuszek przebywał w szpitalu na oddziale chirurgii głowy i szyi w zakresie chirurgii szczękowej w maju 2019 r, gdzie był poddany diagnostyce oraz wykonano zabieg zszycia części szpar powiek. Po wielu badaniach i konsultacjach został zakwalifikowany do zabiegu neurochirurgicznego w obrębie potylicy polegającego na wprowadzeniu dystraktorów celem poszerzenia przestrzeni w główce. W sierpniu 2021 Mateuszek przeszedł opłaconą przez NFZ operację główki. W kilku etapach maluszek przejdzie zabiegi usprawniania rąk i rozdzielania palców, co znacznie ułatwi chłopcu manipulację przedmiotami i pozwoli na lepsze poznawanie otaczającego świata. Mateuszek sięga do zabawki, a gdy już złapie i chwyci ją to stara się na swój sposób nią manipulować. Mateusz w dalszym ciągu wymaga dalszej rehabilitacji oraz stymulacji rozwoju co staramy się ze wszystkich sił mu zapewnić. W placówce ma rehabilitacje ,jednakże potrzebne jest mu dużo więcej spotkań z rehabilitantem i neurologopedą niż sami możemy zapewnić. Co 3 tygodnie konieczna jest wymiana rurki tracheotomijnej. Mateuszek powinien korzystać również z filtra doczepianego do rurki tracheotomijnej który działa jako wymiennik ciepła i wilgoci oraz zatrzymuje zanieczyszczenia. Filtr wymienia się codziennie – koszt miesięczny około 115 zł miesięcznie. Wymaga również odpowiedniego żywienia pozajelitowego, gdzie nieocenioną pomoc również otrzymujemy od poradni żywienia” – Dom małego dziecka Gliwice. 12 maja 2023 roku maluszek przeszedł w Klinice w Hamburgu pierwszy z kilku koniecznych zabiegów rozdzielania palców. Minęło kilka miesiący od operacji rozdzielenia paluszków u naszego Mateuszka. Dziś Mati pięknie rusza nowymi paluszkami i używa ich w czasie zabawy i w życiu codziennym. Ta operacja została przeprowadzona dzięki hojnym sercom Darczyńców oraz Pracowników i Wolontariuszy Fundacji Koniczynka. 7 Września 2023 roku Mati był już na kontroli po zabiegu w Hamburgu. Lekarze, którzy przeprowadzali zabieg są bardzo zadowoleni z przebiegu okresu pooperacyjnego i z tego, że Mati tak pięknie rusza nowymi paluszkami. Zaplanowany też został kolejny etap usprawniania dłoni polegający na wyprostowaniu skrzywionych nieco kciuków. Operacja ta pozwoli na doskonalszy chwyt dłonią niż dotychczas i może się odbyć się już za 6 miesięcy, jednakże koszt to około 11000 Euro. Już dziś jeśli to możliwe serdecznie prosimy o pomoc w uzbieraniu tak dużej kwoty. Dziękujemy bardzo ze zawsze możemy liczyć na Fundację Koniczynka i jej Wspaniałych Darczyńców.

Co miesięczne potrzeby Mateuszka:
 • Neurologopeda 500 zł.
 • Fizjoterapia NDT Bobath 500 zł.
 • Fizjoterapia Vojty 500 zł.
 • Terapia pedagogiczna 300 zł.
 • Co miesiąc filtry i rurki tracheostomijne około 600zł.

Do tej pory udało się:

Rok 2023:
 • przekazać kosmetyki do makijażu, pielęgnacji ciała i higieny, książki, artykuły spożywcze, dużego misia, art niemowlęce, materiały logopedyczne i puzzle rozwijające (listopad)
 • opłacić miesięczną rehabilitację neurologopedyczną (listopad)
 • opłacić miesięczną terapię neurorozwojową i miesięczne zajęcia logopedyczne (listopad)
 • opłacić miesięczne zajęcia pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitację neurorozwojową (październik)
 • opłacić miesięczną terapię neurologopedyczną (październik)
 • zakupić komplet zaopatrzenia medycznego Thermovent (wrzesień)
 • opłacić miesięczną rehabilitację neurorozwojową i logopedyczną (wrzesień)
 • opłacić miesięczną terapię neurologopedyczną (wrzesień)
 • opłacić komplet terapii neurorozwojowej, logopedycznej i pedagogicznej (sierpień)
 • opłacić komplet wizyt u Naurologopedy (sierpień)
 • zakupić komplet filtrów i rurek tracheostomijnych (sierpień)
 • opłacić terapię miesięczną pedagogiczną i logopedyczną ( zajęcia i rehabilitacja) (lipiec)
 • opłacić miesięczną terapię neurologopedyczną (lipiec)
 • zakupić zaopatrzenie wentylacyjne Thermovent (czerwiec)
 • opłaciliśmy miesięczne zajęcia neurorozwojowe, logopedyczne i pedagogiczne(czerwiec)
 • opłaciliśmy miesięczne zajęcia z Neurologopedą (czerwiec)
 • opłacić miesięczne zajęcia z muzykoterapii (czerwiec)
 • opłacić miesięczną rehabilitację neurorozwojowa, terapię logopedyczną oraz zajęcia pedagogiczne ze specjalistami (maj)
 • opłacić miesięczne leczenie u Neurologopedy (maj)
 • zakupić zaopatrzenie medyczne Thermovent (kwiecień)
 • opłacić miesięczne zajęcia pedagogiczne i usługi neurorozwojowe (kwiecień)
 • opłacić miesięczne zajęcia z muzykoterapii (kwiecień)
 • opłacić terapię miesięczną - neurologopedyczną (kwiecień)
 • opłacić kolejny miesiąc zajęcia logopedyczne, terapię zajeciową metodami Vojty i BoBath (marzec)
 • opłacić muzykoterapię na kolejny miesiąc (marzec)
 • terapię neurologopedyczną na cały miesiąc (marzec)
 • opłacić Oligofrenopedagogika na cały miesiąc (luty)
 • opłacić także zajęcia pedagogiczne na cały miesiąc (luty)
 • opłacić miesięczne zajecia rehabilitacyjne neurorozwojowe (luty)
 • opłacić miesięczne zajęcia z Muzykoterapii (luty)
 • opłacić usługi neurorozwojowe i logopedyczne (luty)
 • opłacić kolejną terapię ogólnorozwojową - metodą NDT BOBATH (styczeń)
 • opłacić terapię ogólnorozwojową - metodą NDT BOBATH (styczeń)
 • zakupić zaopatrzenie medyczne firmy Thermovent (styczeń)
 • opłacić miesięczną terapię pedagogiczną i zajęcia z oligofrenopedagogiem (styczeń)
 • opłacić usługi neurorozwojowe (styczeń)
 • opłacić miesięczne zajęcia muzykoterapeutyczne (styczeń)
 • opłacić terapię miesięczną neurologopedyczną (styczeń)

Rok 2022:
 • opłacić terapię pedagogiczną (grudzień)
 • opłacić miesięczne zajęcia z Neurologopedą (grudzień)
 • opłacić miesięczne zajęcia z Muzykoterapii (grudzień)
 • opłacić miesięczne zajęcia rehabilitacyjne NDT BoBath (grudzień)
 • opłacić miesięczne zajęcia z Neurologopedą (grudzień)
 • opłacić zajęcia pedagogiczne (listopad)
 • opłacić miesięczną rehabilitację neurorozwojową (listopad)
 • opłacić miesięczną rehabilitację metodą NDT BOBATH (listopad)
 • opłacić miesięczną terapię neurologopedyczną (listopad)
 • przelać całą brakującą kwotę na operację rączek w Hamburgu (listopad)
 • przekazać całą kwotę 7650 zł zebraną podczas koncertu "Gospel" na operację rączek Mateuszka z Zespołem Aperta w Hamburgu. Koncert został zorganizowany przez Pastora i jego żonę z pomocnikami i Kościołem Zielonoświątkowym "Zbiór Serce Metropolii" (październik)
 • zakupić zaopatrzenie medyczno - wentylacyjne firmy Thermovent (październik)
 • opłacić miesięczne zajęcia neurologopedyczne (październik)
 • opłacić miesięczną rehabilitację motodą NDT BoBath (październik)
 • opłacić miesięczne zajęcia neurorozwojowe (październik)
 • opłacić miesięczną terapię pedagogiczną (październik)
 • opłacić miesięczne zajęcia z fizjoterapeutą NDT BoBath (wrzesień)
 • opłacić ponad miesięczną terapię z Neurologopedą i zajęcia z logopedą (wrzesień)
 • opłacić zajęcia terapeutyczne (sierpień)
 • opłacić zakup zaopatrzenia medycznego Thermovent (sierpień)
 • opłacić miesięczną terapię z Neurologopedą (sierpień)
 • opłacić miesięczną terapię z Neurologopedą (sierpień)
 • wpłacić środki pieniężne na operację rączek i paluszków w Hamburgu (sierpień)
 • opłacić miesiąc terapii neurorozwojowej i terapię pedagogiczną (lipiec)
 • wpłacić fundusze na operację rączek w Hamburgu (lipiec)
 • zakupić środki zaopatrzenia medycznego - Thermovent (lipiec)
 • opłacić muzykoterapię (lipiec)
 • opłacić pakiet zajęć rehabilitacji NDT BoBath (lipiec)
 • wpłacić fundusze na operację rączek w Hamburgu (czerwiec)
 • przekazać kolejne środki pieniężne na opłacenie operacji rączek naszego Mateuszka z Zespołem Aperta w klinice w Hamburgu (czerwiec)
 • opłacić miesięczną muzykoterapię (czerwiec)
 • opłacić miesięczną terapię z Neurologopedą (czerwiec)
 • opłacić miesięczną rehabilitację NDT BoBath (czerwiec)
 • opłacić miesięczną rehabilitację i terapię pedagogiczną (czerwiec)
 • zakupić zaopatrzenie medyczne firmy Thermovent (maj)
 • wpłacić kolejne środki finansowe na operację rączek w Hamburgu (maj)
 • przekazać kolejne środki pieniężne na operację rączki i paluszków w klinice w Hamburgu (maj)
 • opłacić miesięczną rehabilitację Neurorozwojową (maj)
 • opłacić miesięczną muzykoterapię (maj)
 • opłacić zajęcia miesięczne z Neurologopedą (maj)
 • przekazać fundusze na opłacenie miesięcznej rehabilitacji metodą NDT BoBath (maj)
 • przekazać kolejne środki pieniężne na operację rączki i paluszków w klinice w Hamburgu (maj)
 • przekazać kolejne środki pieniężne na operację rączki i paluszków w klinice w Hamburgu (kwiecień)
 • przekazać środki pieniężne na operację rączki i paluszków w klinice w Hamburgu (kwiecień)
 • opłacić komplet zajęć rehabilitacyjnych metodą Vojty (kwiecień)
 • opłacić komplet zajęć z Neurologopedą (kwiecień)
 • opłacić komplet zajęć z NDT BoBath (kwiecień)
 • opłacić zajęcia z Neurologopedą (kwiecień)
 • opłacić rehabilitację neurorozwojową - metodą Vojty (marzec)
 • opłacić zaopatrzenie medyczne firmy Thermovent (marzec)
 • opłacić pakiet wizyt u Neurologopedy (marzec)
 • opłacić miesięczną rehabilitację neurorozwojową oraz usługi pedagogiczne (luty)
 • opłacić zajęcia z fizjoterapeutą (luty)
 • opłacić pakiet wizyt u Neurologopedy (luty)
 • zakupić zaopatrzenie medyczne firmy Thermovent (styczeń)
 • opłacić pakiet zajęć z Neurologopedą (styczeń)
 • opłacić zabiegi rehabilitacyjne - neurorozwojowe oraz pedagogiczne (styczeń)
 • opłacić komplet zajęć z fizjoterapeutą (styczeń)

 • Rok 2021:
 • przekazać środki pieniężne na zakup wszystkich potrzebnych środków medycznych, zaopatrzenia oraz rehabilitacji (grudzień)
 • opłacić pakiet zajęć z Muzykoterapii (grudzień)
 • opłacić komplet zajęć z Neurologopedą (listopad)
 • przekazać przelew pieniężny na zakup wszystkich niezbędnych artykułów medycznych, leków oraz opłacenie zajęć rehabilitacyjnych (listopad)
 • opłacić komplet zajęć z Neurologopedą (listopad)
 • opłacić komplet zajęć z fizjoterapeutą (listopad)
 • zakupić zapas zaopatrzenia medycznego firmy Thermovent (październik)
 • przekazać przelew środków na leczenie i konsultację listopadową w Klinice w Hamburgu, w celu planowanej operacji jego rączek (październik)
 • opłacić komplet zajęć z neurologopedą (październik)
 • opłacić zajęcia z fizjoterapeutą (wrzesień)
 • opłacić całe zaopatrzenie medyczne Thermovent (wrzesień)
 • opłacić komplet muzykoterapii (wrzesień)
 • opłacić zajęcia z fizjoterapeutą (wrzesień)
 • opłacić komplet zajęć z Neurologopedą (wrzesień)
 • opłacić komplet muzykoterapii (sierpień)
 • zakupić niezbędny asortyment medyczny Thermovent (lipiec)
 • opłacić zajęcia terapeutyczne z Neurologopedą (lipiec)
 • opłacić zajęcia z fizjoterapeutą (lipiec)
 • opłacić miesięczne zajęcia z Neurologopedą (lipiec)
 • zakupić zaopatrzenie medyczne Thermovent (czerwiec)
 • opłacić miesięczne wizyty z Neurologopedą (czerwiec)
 • opłacić komplet zajęć z fizjoterapeutą (maj)
 • zakupić środki zaopatrzenia medycznego (maj)
 • opłacić zajęcia rehabilitacyjne z fizjoterapętą (maj)
 • zakupić wibrator logopedyczny i minimasażer (maj)
 • opłacić komplet zajęć z Neurologopedą (maj)
 • zakupić całe zaopatrzenie medyczne firmy Thermovent (kwiecień)
 • opłacić komplet zajęć z Neurologopedą (kwiecień)
 • opłacić miesięczne zajęcia z fizjoterapeuta (kwiecień)
 • przekazać środki pienięzne na dalsze swoje leczenie i opłacenie spotkań z fizjoterapeutami (marzec)
 • opłacić miesięczne leczenie u Neurologopedy (marzec)
 • wpłacić także fundusze na dalsze leczenie, rehabilitację (luty)
 • przekazać całą brakującą kwotę na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Bystrej (luty)
 • opłacić zestaw zajęć logopedycznych (luty)
 • opłacić zajęcia fizjoterapeutyczne (luty)
 • wpłacić kolejne fundusze na turnus rehabilitacyjny w Bystrej (styczeń)
 • wpłacić środki finansowe na turnus rehabilitacyjny w ośrodku w Bystrej (styczeń)
 • opłacić zajęcia neurorozwojowe i pedagogiczne (styczeń)
 • zapłacić za zaopatrzenie medyczne Thermovent (styczeń)
 • opłacić terapię z fizjoterapeutą (styczeń)

 • Rok 2020:
 • wpłącić fundusze na marcowy turnus rehabilitacyjny (grudzień)
 • opłacić zajęcia z neurologopedą (grudzień)
 • zakupić profesjonalny oczyszczacz powietrza z dodatkowymi filtrami (grudzień)
 • zakupić zaopatrzenie medyczne firmy Thermovent (grudzień)
 • opłacić komplet rehabilitacji Neurorozwojowych (grudzień)
 • opłacić komplet rehabilitacji z fizjoterapeutą (grudzień)
 • opłacić komplet terapii z neurologopedą (listopad)
 • opłacić zaopatrzenie firmy Thermovent oraz rurki tracheostomijne. (listopad)
 • opłacić rehabilitację neurorozwojową (listopad)
 • opłacić terapię neurologopedyczną (listopad)
 • opłacić cały pakiet rehabilitacyjny neurorozwojowej oraz zajęca pedagogiczne (październik)
 • opłacić zajęcia z Fizjoterapeutą (październik)
 • opłacić komplet środków zaopatrzenia Thermovent (wrzesień)
 • opłacić komplet zajęć z Neurologopedą (wrzesień)
 • opłacić rehabilitację neurorozwojową oraz usługę pedagogiczną oligofrenopedagogiczną (wrzesień)
 • opłacić niezbędny asortyment medyczny Thermovent (wrzesień)
 • opłacić kolejny komplet zajęć rehabilitacyjnych z Neurologopedą (sierpień)
 • opłacić komplet zajęć rehabilitacyjnych z Neurologopedą (sierpień)
 • opłacić komplet zajęć specjalistycznych Neurorozwojowych (sierpień)
 • przekazać fundusze na opłacenie zajęć rehabilitacyjnych, zakup leków i dalsze leczenie (sierpień)
 • przekazać kolejną transzę funduszy na opłacenie turnusu rehabilitacyjnego (sierpień)
 • wpłacić kolejne środki na opłacenie turnusu rehabilitacyjnego (lipiec)
 • opłacić specjalistyczną rehabilitację neurorozwojową (lipiec)
 • wpłacić zaliczkę na turnus rehabilitacyjny w Bystej (lipiec)
 • opłacić komplet zajęć z Neurologopedą (lipiec)
 • wpłacić środki finansowe na dalsze leczenie i zakup oczyszczacza (czerwiec)
 • zakupić specjalistyczne środki zaopatrzenia medycznego (czerwiec)
 • zakupić specjalistyczny fotelik (czerwiec)
 • opłacić cały komplet zajęć terapeutycznych z Neurologopedą (maj)
 • zakupić specjalistyczne środki zaopatrzenia medycznego firmy Thermovent(maj)
 • opłacić komplet zajęć terapeutycznych (kwiecień)
 • zakupić THERMOVENT - wymiennik ciepła (marzec)
 • opłacić cały pakiet zajęć z Neurologopedą (luty)
 • zakupić środki zaopatrzenia medycznego, filtry Thermovent (luty)
 • zakupić wszystkie niezbędne leki (luty)
 • opłcacić komplet zajęc u Neurologopedy (styczeń)
 • zakupić niezbędne środki zaopatrzenia medycznego (styczeń)

 • Rok 2019:
 • zakupić profesjonalny ssak akumulatorowy "Medela Clario" oraz ładowarkę do ssaka (grudzień)
 • zakupić specjalistyczny stożek/topek GONGE (grudzień)
 • przekazać paczuchę Mikołajkową z artykułami dla dzieci i niemowląt (grudzień)
 • opłacić komplet rehabilitacji u Neurologopedy (listopad)
 • zakupić thermovent - mechaniczny filtr oddechowy (listopad)
 • zakupić inhalator oraz środki zaopatrzenia medycznego (listopad)
 • opłacić pakiet rehabilitacji u neurologopedy (październik)
 • przekazać maluszkowi wspaniałe zabawki (wrzesień)
 • opłacić komplet zaopatrzenia medycznego (wrzesień)
 • opłacić serię zabiegów rehabilitacyjnych u Neurologopedy (wrzesień)
 • opłacić zajęcia neurologopedyczne (lipiec)
 • przekazać paczkę urodzinową z art. higienicznymi, zabawkami, art. dla niemowląt, odzież, art. spożywcze, kosmetyki, środki czystości (czerwiec)
 • zakupiliśmy środki zaopatrzenia medycznego (rurki tracheostomijne)(kwiecień)
 • zakupić lekarstwa (kwiecień)
 • zakupić zestawy szczepionek (kwiecień)

NASI PRZYJACIELE

adamigo altaro auchan bakalland belibe candy derform dminarius domartstyl etg goracypotok hama herbsland iks invest italian lajkonik linex loma makadamia metalexport piatnik romis sadvit skrzat sonko spin stentor tactic tbm tygryski vobro wiper zalesie-mazury deichmann mattel tulzo galan humana MR Bogdanka hamana eseo strabag cez cez harpol juroszek sap agamo rolbrat dge planetarium amhil stalex logmaster agro gromotka gregstal bonus nord farmona meprozet cez coig energopomiar drobiarstwo rakbud apm farmona rolbrat adamigo hotelsilva ws grip

Copyright © 2020 FUNDACJA-KONICZYNKA.PL . Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizcja: M.P